آرشیو برچسب های: چنگ رومی رمیدو

ساز لیر یا چنگ رومی

ساز لیر یا چنگ رومی

    ساز لیر Lyre یا چنگ رومی واژه لیر یل لیرا یک ریشه یونانی دارد. ساز لیر سازی است که با نام‌های شلیاق یا چنگ رومی در زبان فارسی هم به کار برده شده است. از دسته سازهای سیمی است که توسط یونانیان باستان نواخته میشده و احتمالا در یونان،نوعی ساز معروف و مهم […]